Parkeerplek verkopen

Parkeerplek verkopen

Parkeerplek verkopen

Je auto voor de deur parkeren? Voor veel mensen een logische gedachte. Op veel plekken in Nederland allang niet meer. Een parkeerplek in Amsterdam is duurder dan een eenvoudige woning in Groningen. Parkeerplekken al dan niet overdekt bestaan uit niet veel meer dan een paar strepen op de grond. Een parkeerplek verkopen kan je zelf, daar heb je geen makelaar bij nodig.

Omdat ze vaak wel een eigen kadastraal nummer hebben, moet het transport bij een notaris plaatsvinden.

Stappenplan parkeerplek verkopen

 1. Bepaal een realistische prijs

  Kijk op sites waar vergelijkbare parkeerplekken te koop staan. Bepaal op grond daarvan een reële prijs.

 2. Informeer de koper volledig

  Dit is het moment waarop je de koper volledig moet informeren. Informatie die je hebt gedeeld kan achteraf niet tegen je gebruikt worden. Dus als er iets niet 100% in orde is en je vertelt het nu, kan de koper niet achteraf zeggen dat hij het niet wist. Verzwijg je echter zaken, dan kan de koper, ook na de koop, nog bij je aankloppen.

 3. Onderhandel over de prijs en de rest van de voorwaarden

  Probeer een zo goed mogelijke koopprijs te ontvangen. Realiseer je dat naast de koopprijs ook andere zaken op geld waardeerbaar zijn. Denk aan een paar maanden WOZ of andere doorlopende kosten. Staar je dus niet blind op de koopprijs, maar kijk naar de totale deal.

 4. Zet de afspraken op papier

  Zorg dat je een goed contract opstelt. Zorg dat alle afspraken die je hebt gemaakt hierin staan. Bij twijfel voeg je foto’s toe. Iets dat je mee verkoopt, zorg dat je achteraf geen discussie kan krijgen.

 5. Geen bedenktijd

  Hoewel een parkeerplek een onroerende zaak is geldt geen wettelijke bedenktijd. Die is alleen van toepassing voor woningen en vakantiewoningen. Verkoop je de parkeerplek tegelijk met een woning, dan is er natuurlijk wel een bedenktijd. Je kunt trouwens ook een contractuele bedenktijd afspreken.

 6. Levering

  De levering is het moment waarop de eigendom daadwerkelijk overgaat. Parkeerplekken zijn onroerende goederen. Het transport moet dus plaatsvinden bij een notaris. Die schrijft de koop vervolgens in bij het kadaster.

Parkeerplaats bij of in een appartementencomplex

Vaak is een parkeerplek een onderdeel van een appartementencomplex. Wil je in dat geval je parkeerplek verkopen, moet je ook in de regels van de Vereniging van Eigenaren kijken. Bij de splitsing of het opmaken van de appartementen zijn vaak regels gesteld over het mogen verkopen van de bergingen en/of parkeerplekken en dergelijke. Zo kan je ze soms uitsluitend aan andere leden van de VvE verkopen. Het kan ook zijn dat de andere leden een recht van eerste verkoop hebben. Kijk goed in het VvE-reglement, ook voor toestemmingsvereisten.

Parkeerplek verkopen

Langs de notaris

Heb je de parkeerplek gekocht (of verkocht) dan moet je naar de notaris. Een parkeerplek is in principe een registergoed. Die staan met een apart nummer ingeschreven in het kadaster. Je hebt een notaris nodig om een transportakte op te stellen, die in het kadaster kan worden ingeschreven.

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. Schrik niet want de notariskosten kunnen behoorlijk hoog zijn in verhouding tot de koopprijs. De koper heeft het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen. Dit is op grond van de algemene regel: “wie betaalt die bepaalt”. De koper zal in het algemeen alle kosten verbonden aan de koop moeten betalen.

Je kan ook als verkoper de kosten van de notaris voor je rekening nemen. Jij mag dan de notaris uitzoeken. Je noemt dat vrij op naam, afgekort als v.o.n. Dat zet je dan in de aanbieding of advertentie.

Wat doet de notaris bij de verkoop van een parkeerplaats?

De notaris zal de persoonlijke gegevens van de koper en de verkoper controleren in de daarvoor bestemde registers. Ook moet de notaris de herkomst van het geld controleren dat de koper gaat betalen. Dan moeten eventueel bepalingen uit het eigendomsbewijs (de vorige koop) overgenomen worden in de nieuwe overeenkomst. De notaris controleert of er een hypotheek of ander recht rust op het te verkopen object.
Is dat gereed dan zal de notaris de transportakte opstellen. De notaris bespreekt de inhoud met jullie en zorgt dat beide partijen hun handtekening plaatsen. Het geld is dan door de koper gestort op de derdengeldrekening van de notaris. Die keert het uit aan de verkoper. Hierna volgt de inschrijving in het Kadaster en is de koop definitief bezegeld.

0
Je winkelwagen