Koopovereenkomst berging

Producten

Koopovereenkomst berging

23.- 29.- Aanbieding!

Koopovereenkomst berging, een zelf af te sluiten contract voor de verkoop van een berging. Dat kun je prima zelf, zonder makelaar. Het contract bevat de belangrijkste bepalingen en een goede uitleg hoe het werkt.

betaalmogelijkheden

Koopovereenkomst berging

Een berging is een onroerende zaak. De berging kan los staan of in een complex met meerdere bergingen. De verkoop kun je prima zelf regelen. De levering loopt altijd via een notaris, met een transportakte. In een koopcontract voor een berging regel je de belangrijkste zaken. Dat kun je prima zelf, zonder makelaar. Om te beginnen staat in het contract welke berging je gaat verkopen en wat je daarvan kunt verwachten. Daarnaast natuurlijk de gegevens van de koper en de verkoper. Kenmerkend voor een berging is dat deze op grond van het bestemmingsplan geschikt is om een auto of ander motorvoertuig in te stallen. Is dat niet het geval dan spreekt men van een berging. Houd bij de verkoop ook vooral rekening met de extra kosten die nog volgen, zoals de notaris en de overdrachtsbelasting.

Lees hier meer over het verkopen van een berging!
berging

Samenvatting

Dit contract bevat:

 • gegevens van de partijen;
 • gegevens van het object;
 • wijze van betaling en levering;
 • staat van de berging;
 • aansprakelijkheid;
 • garanties van de verkoper;
 • moment van risico-overgang;
 • wijze van omgaan met conflicten;
 • ontbindende voorwaarden.

Context verkoop berging

Het uitgangspunt is dat je kunt verkopen wat van jou is. Om met dat laatste te starten, je bent alleen bevoegd als dat ook zo in het Kadaster staat genoteerd. Het is verstandig dat na te kijken. Bijvoorbeeld als je de berging hebt gekregen via een erfenis en de verklaring van erfrecht is niet ingeschreven in het Kadaster. Dan ben je dus niet in staat te verkopen en te leveren. Een ander voorbeeld is dat je gescheiden bent, waarbij je eerst samen eigenaar was. Om hier eigenaar te worden moet er een akte van verdeling zijn opgemaakt.
Dit is relevant, omdat je in de koopovereenkomst een verplichting tot levering aangaat. Ben jij niet in staat te leveren, dan moet je schadevergoeding betalen. Dat geldt ook als je later gaat leveren dan afgesproken.
Een berging kan onderdeel uitmaken van een wooncomplex, denk bijvoorbeeld aan een appartementengebouw. Is dat het geval, dan kan het ook zo zijn dat je in eerste instantie moet verkopen aan andere bewoners van het complex. Er is dan een aanbiedingsplicht. Ook kan het zo zijn dat je alleen kunt verkopen na toestemming van de VVE. Zoek ook dit dus goed uit, voor je overgaat tot het tekenen van een koopcontract.

  • Categorie:
  • koopcontract
  • koopovereenkomst
  • modelcontract
  • modelovereenkomst
  • overeenkomst
  • voorbeeldovereenkomst

  0
  Je winkelwagen