Vakantiewoning verkopen

Een vakantiewoning verkopen

vakantiewoning verkopen

Een vakantiewoning kopen of verkopen in Nederland kan je zelf! Hier vind je waar je op moet letten en een stappenplan voor het verkopen van een vakantiewoning. Belangrijk bij het verkopen van een vakantiewoning is een goede en duidelijke koopovereenkomst. In de koopovereenkomst leggen jullie de gemaakte afspraken vast. Controleer bij het verkopen van de vakantiewoning of de woning op eigen grond staat of niet.

Afhankelijk van de exacte aard van de woning moet je uiteindelijk naar een notaris voor de transportakte en inschrijving bij het Kadaster.

Vakantiewoning op eigen grond?

Bij een vakantiewoning moet je goed opletten of de ondergrond ook in eigendom is. Een vakantiewoning is per definitie verbonden met de grond, door natrekking. Om de woning te kunnen kopen of verkopen moet er dus een regeling zijn met de eigenaar van de grond.

Grofweg zijn er twee oplossingen. De grond is uitgegeven in erfpacht of de grond is gesplitst en eigendom van de eigenaar van de vakantiewoning.

Een veel voorkomende situatie is waarbij de vakantiewoning op erfpacht staat. Dan is van groot belang hoe lang de looptijd van de erfpacht is. De grond is van de grondeigenaar, die verhuurt als het ware de grond aan de eigenaar van de vakantiewoning. Je betaalt een jaarlijkse vergoeding, canon aan de grondeigenaar.

De andere oplossing is dat het terrein is gesplitst in een groot aantal delen. Iedere eigenaar heeft dan een klein stukje van het terrein. De gemeenschappelijk onderdelen worden apart onderhouden, zoals de wegen, infrastructuur, een speelterrein en dergelijke. De situatie is vergelijkbaar met een appartementencomplex. Maar let op, bij deze oplossing is een Vereniging van Eigenaren niet verplicht. Tegelijkertijd wil je wel dat die vereniging bestaat. Dan is duidelijk op welke manier je gebonden bent en er beslissingen worden genomen.

Stappenplan vakantiewoning verkopen

 1. Zorg voor een goede presentatie

  De vakantiewoning moet goed onderhouden zijn, tenzij je voor een lage prijs een kluswoning wilt verkopen. Overweeg onderhoud uit te (laten) voeren om een hogere koopprijs te rechtvaardigen. Zorg dat de vakantiewoning schoon is en opgeruimd. Liefst geen persoonlijke spullen.

 2. Bepaal een realistische prijs

  Kijk op sites waar vergelijkbare vakantiewoningen te koop staan. Bepaal op grond daarvan een reële prijs.

 3. Zorg voor een perfecte bezichtiging

  Probeer voor de bezichtiging naar jouw vakantiehuis te kijken met de blik van een ander. De koper moet tijdens de bezichtiging zich al eigenaar kunnen voelen. Zorg dus dat er geen particuliere spullen meer zijn.

 4. Informeer de koper volledig

  Dit is het moment waarop je de koper volledig moet informeren. Informatie die je hebt gedeeld kan achteraf niet tegen je gebruikt worden. Dus als er iets niet 100% in orde is en je vertelt het nu, kan de koper niet achteraf zeggen dat hij het niet wist. Verzwijg je echter zaken, dan kan de koper, ook na de koop, nog bij je aankloppen.

 5. Onderhandel over de prijs en de rest van de voorwaarden

  Probeer een zo goed mogelijke koopprijs te ontvangen. Realiseer je dat naast de koopprijs ook andere zaken op geld waardeerbaar zijn. De inventaris, extra’s die je al dan niet achterlaat. Maar ook een paar maanden huur voor de grond of een verzekering zijn op geld waardeerbaar. Staar je dus niet blind op de koopprijs, maar kijk naar de totale deal.

 6. Zet de afspraken op papier

  Zorg dat je een goed contract opstelt. Zorg dat alle afspraken die je hebt gemaakt hierin staan. Bij twijfel voeg je foto’s toe. Iets dat defect is, iets dat je mee verkoopt, zorg dat je achteraf geen discussie kan krijgen.

 7. Let op wettelijke bedenktijd

  De koper van een vakantiewoning heeft een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Gedurende die termijn kan de koper kosteloos en zonder reden van de koop afzien.

 8. Levering

  De levering is het moment waarop de eigendom daadwerkelijk overgaat. Een vakantiehuis is naar zijn aard een onroerend goed. De levering en het transport moeten dus plaatsvinden via een notaris.

Wat moet er in een koopcontract van een vakantiewoning?

Belangrijk is dat heel duidelijk is welke woning er verkocht is. Als het kan met een kadastrale aanduiding, anders met een exacte aanduiding van het adres. Het is dan ook belangrijk dat duidelijk is of de woning op erfpacht staat of dat de ondergrond is mee verkocht.
In de overeenkomst moeten ook eventuele verplichtingen opgenomen. Bijvoorbeeld kettingbedingen uit eerdere overeenkomsten. Vaak staan er bepalingen over gebruik en andere zaken in de koopovereenkomst of zijn er algemene regels van toepasing.

Naar de notaris

Standaard - DeGoedkoopsteNotaris - Vergelijk alle

Heb je de vakantiewoning gekocht (of verkocht) dan moet je naar de notaris. Een vakantiehuis is een registergoed. Die staan ingeschreven in het kadaster. Je hebt een notaris nodig om een transportakte op te stellen, die in het kadaster kan worden ingeschreven.

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. De koper heeft het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen. Dit is op grond van de algemene regel: “wie betaalt die bepaalt”. De koper zal in het algemeen alle kosten verbonden aan de koop moeten betalen.

Het maakt niet uit of de je de vakantiewoning binnen de familie verkoopt. De werkzaamheden van de notaris zijn bovendien niet minder bij een groot kantoorpand of bij een vakantiehuis. Het opstellen van de akte, het controleren van de registers en de gegevens van de koper en verkoper, deze werkzaamheden zijn in beginsel gelijk.

Wil je een offerte, dan vraag je die natuurlijk snel en goedkoop via DoeHetZelfNotaris.nl. Je kan ook als verkoper de kosten van de notaris voor je rekening nemen. Jij mag dan de notaris uitzoeken. Je noemt dat vrij op naam, afgekort als v.o.n.

0
Je winkelwagen