Archief

Home » Woordenboek
Woordenboek

Financieringsvoorbehoud

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in een koopcontract. Ook wel koop onder voorbehoud van financiering. Je kan dat voorbehoud altijd maken, niet alleen bij de koop van een woning. Het kan voorkomen dat de...

Woordenboek

Geschillencommissie Makelaardij

Een geschillencommissie is een commissie die beslissingen kan nemen bij conflicten. Er zijn meerdere geschillencommissies, zo ook een Geschillencommissie Makelaardij. De Geschillencommissie Makelaardij behandelt geschillen over...

Woordenboek

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning. Hoe hoog het percentage is waarmee je je eigenwoningforfait berekent, is afhankelijk van de waarde van je woning. Dit bedrag moet je afdragen bij de Belastingdienst...

Woordenboek

Scheepsregister

Het scheepsregister is een onderdeel van het Kadaster. In het scheepsregister kun je jouw boot of schip laten registeren. Dat geldt voor beroepsvaartuigen, woonboten, zeiljachten en andere pleziervaartuigen. Wil je een hypotheek op het schip, dan is...

Woordenboek

Huisvestigingsvergunning

Een huisvestigingsvergunning is een vergunning die soms noodzakelijk is om ergens te mogen wonen. De gemeente verstrekt deze vergunning. De vergunning is gekoppeld aan goedkope huurwoningen en koopwoningen. Deze regelingen verschillen per gemeente...

Woordenboek

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade of verlies van de inboedel. Denk hierbij aan schade als gevolg van een brand, waterschade, inbraak of vandalisme. Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot het huishouden...

Woordenboek

Onder water

Je woning staat onder water als de hypotheek hoger is dan de waarde van het huis. Dit kan zijn omdat de woningwaarde is gezakt nadat je het huis hebt gekocht. Of omdat je een hypotheek hebt afgesloten die hoger is dan de waarde van je woning. Als...

Woordenboek

Restschuld

De restschuld is de schuld die overblijft als de hypotheek hoger is dan de verkoopopbrengst van de woning. De woning staat dan onder water. Is de verkoopopbrengst hoger dan de hypotheek? Dan is er een overwaarde. Voorbeeld: je hebt een...

Woordenboek

Geschillencommissie Recreatie

Een geschillencommissie is een organisatie die beslissingen kan nemen bij conflicten. De commissie bestaat uit mensen die in het veld werken, in dit geval zijn dat de vertegenwoordigers van de Recron. Aan de andere kant zitten er...

Woordenboek

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een gemeentelijke belasting. De gemeente int die bij ondernemers die overnachtingen aanbieden. Alleen niet ingeschrevenen in de gemeente zijn de belasting verschuldigd. Het maak niet uit wat de aard van de overnachting is...

Woordenboek

Burgerlijk Wetboek

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een verzameling van wetboeken. Deze wetboeken bevatten regels over de verschillende (rechts)verhoudingen tussen personen. Het BW bestaat uit negen boeken. In Boek 2 BW vind je regels over rechtspersonen. Boek 7 BW...

Woordenboek

Onroerend goed

Een onroerend goed is een gebouw of werk dat duurzaam met de grond is verbonden. Bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De grond is ook een onroerende goed. Onroerende goederen worden ook wel onroerende zaken genoemd. Het is belangrijk om...

0
Je winkelwagen