Wanneer moet boot verkopen via notaris?

Wanneer moet boot verkopen via notaris?

Wanneer moet ik mijn boot via de notaris verkopen of overdragen? 

Als de boot die je wil verkopen een registergoed is, dan moet je die via de notaris overdragen. De wet bepaalt namelijk dat je voor het in eigendom van overdragen van een teboekgesteld schip een notariële leveringsakte of transportakte nodig hebt. Die akte wordt dan ingeschreven in het Kadaster. Daarmee lever je de boot aan de koper. Pas dan heb je de boot overgedragen aan de koper.

Boot verkopen via notaris

Boot verkopen via notaris

Wanneer je jouw boot wil verkopen of al hebt verkocht moet je er goed bij stil staan of de overdracht van de boot wel of niet via de notaris moet plaatsvinden. Hoewel er vaak hetzelfde mee wordt bedoeld, zijn het verkopen en overdragen van een boot of schip juridisch twee verschillende dingen.

Een boot verkopen kan je altijd zelf doen. Er is ook geen regel die zegt dat je een boot soms via de notaris moet verkopen. Ook niet als de boot een registergoed is, dus bij het Kadaster is ingeschreven. Je kunt dat zelf doen of via bijvoorbeeld een verkoopmakelaar als het om een bijzondere of hele duur boot gaat.

Verkopen en leveren van boot

Maar met alleen de verkoop ben je er nog niet. Je moet de boot ook nog ‘leveren‘ aan de koper. En pas met de levering wordt de boot ook eigendom van de koper. De levering vindt plaats door feitelijke levering. Voor een niet teboekgesteld schip is het overhandigen van de sleutels al voldoende. Voor overdracht voor zo’n schip hoef je dus niet langs de notaris te gaan. 

Levering teboekgesteld schip

Voor een boot die in het scheepsregister van het Kadaster is ingeschreven, dus een registergoed is, moet de levering wel altijd via de notaris plaatsvinden. Dat is wettelijk zo bepaald. Namelijk in artikel 3:89 van het Burgerlijk Wetboek. Eigendomsoverdracht via de notaris geeft de koper meer zekerheid. Zo zal hij/zij de identiteit van de partijen (moeten) controleren en controleren of de verkoper wel bevoegd is om de boot over te dragen aan de koper. Daarnaast zal hij/zij ook andere informatie over de boot (moeten) checken. Bijvoorbeeld of er een hypotheek of beslag op het schip rust.

Leveringsakte voor boot

De notaris stelt voor de verkoper en koper een notariële overdrachtsakte op. Ook wel een leveringsakte of transportakte. In die akte staat dat jij als verkoper jouw boot in eigendom overdraagt of levert aan de koper. Ook staan hier vaak de koopafspraken in vermeld. Of een verwijzing naar de koopovereenkomst of koopakte als die er is. Afhankelijk van de afspraken, kan de notaris de verkoopovereenkomst ook omzetten in een leveringsakte.

De verkoper en koper ondertekenen de leveringsakte bij de notaris. Maar je kunt er ook voor kiezen om een medewerker van het kantoor een volmacht te geven om namens jou te ondertekenen. Dan hoef je niet zelf langs het notariskantoor.

Inschrijving leveringsakte

Na ondertekening van de akte wordt die ingeschreven in het Kadaster. Pas met de inschrijving is de koper eigenaar geworden. Met de inschrijving is dan ook duidelijk wie de nieuwe eigenaar is. Dat kan je dan namelijk eenvoudig opzoeken in het Kadaster. 

Kosten

Verkoper en koper kunnen met elkaar afspreken wie de kosten betaalt. Zet dat bijvoorbeeld al in de verkoopadvertentie. Als je als verkoper de kosten van de notaris op je wil nemen, dan verkoop je vrij op naam. Je kiest dan ook de notaris. Wil je dat de koper de kosten betaalt? Dan is er sprake van kosten koper. Dan kiest de koper. 

Een teboekgesteld schip moet dus altijd via de notaris worden overdragen. Een ander optie is om de inschrijving door te halen. Dan is de boot geen registergoed meer en kan je de verkoop en overdracht dus zelf regelen met de koper. Doorhaling moet via de rechtbank Rotterdam.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Je winkelwagen