Wanneer kan huurder de huur inhouden?

Wanneer kan huurder de huur inhouden?

Kan ik als huurder de huur inhouden?

Ja, in sommige gevallen kan je als huurder de huur een tijdje inhouden. Bijvoorbeeld als de verhuurder weigert om achterstallig onderhoud te verrichten. Je kan de huur alleen opschorten, dat wil zeggen dat je die later alsnog moet betalen.

De betaling van de huur opschorten

inhouden

Een huurder kan om wat voor redenen dan ook de huur niet meer willen betalen. In dat geval wordt gesproken van opschorting van de verplichting tot betaling van de huur aan de verhuurder. Opschorten wil niet zeggen dat je de huur niet meer hoeft te betalen. Je schort de betaling op (uitstellen dus). Hiermee heb je als huurder een sterk drukmiddel om de verhuurder tot actie over te laten gaan. In welke gevallen mag een huurder dat doen?

Opschorting moet gerechtvaardigd zijn

Een geldige reden om betaling van de huur op te schorten is wanneer er gebreken aan het gehuurde zijn die niet of onvoldoende door de verhuurder worden verholpen. Maar let op: een huurder mag niet zomaar altijd opschorten en opschorting heeft niet tot gevolg dat je geen huur meer verschuldigd bent.

De opschorting moet gerechtvaardigd zijn. Het gebrek moet dus voldoende ernstig zijn en zo ernstig dat kan worden gezegd dat de huurder in zijn huurgenot wordt geschaad. Vanwege deze hoge eisen zal het in praktijk vaak zo zijn dat slechts opschorting van een deel van de huurprijs en niet de gehele huur gerechtvaardigd is.

Voldoende samenhang

Ook moet er voldoende samenhang zijn tussen jouw opschorting van betaling en de verplichting van de huurder die niet wordt nagekomen. Over het algemeen bestaat die samenhang als de huurder opschort vanwege gebreken in het gehuurde (de woning of bedrijfsruimte).

Afspraken in huurovereenkomst

Lees in de huurovereenkomst na welke afspraken tussen jou en jouw verhuurder gelden bij opschorting. Uitsluiting van het opschortingsrecht is in de regel onredelijk bezwarend, waardoor de huurder niet aan die uitsluiting is gebonden.

Risico voor huurder bij inhouden huur

De huurder loopt een risico bij weigeren om de huur te betalen. Het kan namelijk zijn dat de reden waarom wordt opgeschort, geen geldige reden is. Dan blijkt achteraf dat de huurder wel moest doorgaan met betalen en de opschorting daardoor onrechtmatig is. Dat kan gevolgen hebben voor de huurovereenkomst, zoals ontbinding en vervolgens dan ontruiming van het gehuurde. De verhuurder kan in een kort geding betaling van de huurachterstand vorderen.

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen