Garagebox 39.-

Stap 2: zelf afronden

Stap 3: goed geregeld

Garagebox 39.-

Home » Garagebox

Teken bij de notaris

Stap 2: zelf afronden
Perfect contract

Goed geregeld

Stap 3: goed geregeld
Betaal met iDEAL

Garage verkopen

Je kan een losse garage verkopen. Die kan bij een woning of appartement horen, maar ook los daarvan staan. Kenmerkend voor een garage is dat deze op grond van het bestemmingsplan geschikt is om een auto of ander motorvoertuig in te stallen.

Stappenplan

Stappenplan verkoop garage

 1. Zorg voor een goede presentatie

  De garage moet er netjes uitzien. Overweeg onderhoud, zoals schilderwerk, piepende deuren en dergelijke uit te (laten) voeren om een hogere koopprijs te rechtvaardigen. Zorg dat de ruimte schoon is en opgeruimd.

 2. Bepaal een realistische prijs

  Kijk op sites waar vergelijkbare garageboxen te koop staan. Bepaal op grond daarvan een reële prijs.

 3. Zorg voor een perfecte bezichtiging

  Probeer voor de bezichtiging naar jouw garage te kijken met de blik van een ander. De koper moet tijdens de bezichtiging zich al eigenaar kunnen voelen. Zorg dus dat er geen spullen meer staan.

 4. Informeer de koper volledig

  Dit is het moment waarop je de koper volledig moet informeren. Informatie die je hebt gedeeld kan achteraf niet tegen je gebruikt worden. Dus als er iets niet 100% in orde is en je vertelt het nu, kan de koper niet achteraf zeggen dat hij het niet wist. Verzwijg je echter zaken, dan kan de koper, ook na de koop, nog bij je aankloppen.

 5. Onderhandel over de prijs en de rest van de voorwaarden

  Probeer een zo goed mogelijke koopprijs te ontvangen. Realiseer je dat naast de koopprijs ook andere zaken op geld waardeerbaar zijn. Denk aan een paar maanden verzekering, WOZ of andere doorlopende kosten. Staar je dus niet blind op de koopprijs, maar kijk naar de totale deal.

 6. Zet de afspraken op papier

  Zorg dat je een goed contract opstelt. Zorg dat alle afspraken die je hebt gemaakt hierin staan. Bij twijfel voeg je foto’s toe. Schade of iets dat je mee verkoopt, zorg dat je achteraf geen discussie kan krijgen.

 7. Geen bedenktijd

  Hoewel een garagebox wel een onroerende zaak is geldt er geen wettelijke bedenktijd. Die is alleen van toepassing voor woningen en vakantiewoningen. Je kan wel een contractuele bedenktijd hebben afgesproken.

 8. Levering

  De levering is het moment waarop de eigendom daadwerkelijk overgaat. Garages zijn onroerende goederen. Het transport moet dus plaatsvinden bij een notaris. Die schrijft de koop vervolgens in bij het kadaster.

Langs de notaris

Heb je de garage gekocht (of verkocht) dan moet je naar de notaris. Een garagebox is een registergoed. Die staan ingeschreven in het kadaster. Je hebt een notaris nodig om een transportakte op te stellen, die in het kadaster kan worden ingeschreven.

garagebox

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. Schrik niet want de notariskosten kunnen behoorlijk hoog zijn in verhouding tot de koopprijs. De koper heeft het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen. Dit is op grond van de algemene regel: “wie betaalt die bepaalt”. De koper zal in het algemeen alle kosten verbonden aan de koop moeten betalen.

Het maakt voor de notariskosten niet uit aan wie je de garage verkoopt, een vreemde of binnen de familie. De werkzaamheden van de notaris zijn bovendien niet minder bij een groot stuk grond of bij een garagebox. Het opstellen van de akte, het controleren van de registers en de gegevens van de koper en verkoper, deze werkzaamheden zijn in beginsel gelijk.

Je kan ook als verkoper de kosten van de notaris voor je rekening nemen. Jij mag dan de notaris uitzoeken. Je noemt dat vrij op naam, afgekort als v.o.n. Dat zet je dan in de aanbieding of advertentie.

0
Je winkelwagen