Succesvol een garagebox verkopen39.-

Succesvol een garagebox verkopen 39.-

Garage verkopen

Je kunt een losse garage verkopen, ook wel garagebox genoemd. Die kan bij een woning of appartement horen, maar ook los daarvan staan. Kenmerkend voor een garage is dat deze op grond van het bestemmingsplan geschikt is om een auto of ander motorvoertuig in te stallen. Is dat niet het geval dan spreekt men van een berging. Een berging verkopen kan natuurlijk ook.

Alle garages zijn onroerende goederen, zij zijn onlosmakelijk met de grond verbonden. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de verkoop van die objecten.

Stappenplan succesvol een garagebox verkopen

 1. Zorg voor een goede presentatie, realistische prijs en bezichtiging

  De garage moet er netjes uitzien. Overweeg onderhoud, zoals schilderwerk, piepende deuren en dergelijke uit te (laten) voeren om een hogere koopprijs te rechtvaardigen. Zorg dat de ruimte schoon is en opgeruimd.
  Kijk op sites waar vergelijkbare garageboxen te koop staan. Bepaal op grond daarvan een reële prijs.
  Probeer voor de bezichtiging naar jouw garage te kijken met de blik van een ander. De koper moet tijdens de bezichtiging zich al eigenaar kunnen voelen. Zorg dus dat er geen spullen meer staan.

 2. Informeer de koper volledig

  Is er een geïnteresseerde koper en komen jullie tot concrete afspraken? Dan is dit het moment waarop je de koper volledig moet informeren. Informatie die je hebt gedeeld kan achteraf niet tegen je gebruikt worden. Dus als er iets niet 100% in orde is en je vertelt het nu, kan de koper niet achteraf zeggen dat hij het niet wist. Verzwijg je echter zaken, dan kan de koper, ook na de koop, nog bij je aankloppen.

 3. Onderhandel over de prijs en de rest van de voorwaarden. Zet de afspraken op papier

  Probeer een zo goed mogelijke koopprijs te ontvangen. Realiseer je dat naast de koopprijs ook andere zaken op geld waardeerbaar zijn. Denk aan een paar maanden verzekering, WOZ of andere doorlopende kosten. Staar je dus niet blind op de koopprijs, maar kijk naar de totale deal.
  Zorg dat je een goed contract opstelt. Zorg dat alle afspraken die je hebt gemaakt hierin staan. Bij twijfel voeg je foto’s toe. Schade of iets dat je mee verkoopt, zorg dat je achteraf geen discussie kan krijgen.

 4. De koopovereenkomst

  In de koopovereenkomst komen de belangrijkste afspraken te staan. Gegevens van de koper en verkoper, gegevens van de garagebox, de betaling en levering, garantieverklaringen van de verkoper, etc. Indien je de oude koopovereenkomst nog hebt, is het handig om deze ook door te nemen. Hier kan een kettingbeding in staan of andere afwijkende bepaling die je moet overnemen in de nieuwe koopovereenkomst.
  Houd er rekening mee dat als je de garagebox verhuurd, daar geen rekening mee is gehouden in het contract. In het contract staat dat je de garagebox leeg en ontruimd, vrij van huur- of andere gebruiksrechten moet opleveren.

 5. Geen bedenktijd

  Een garagebox is zeker een onroerende zaak. Ondanks dat geldt er geen wettelijke bedenktijd. Die is alleen van toepassing voor woningen en vakantiewoningen. Er is dus wel een bedenktijd als je de garage verkoopt tegelijk met een woning. Je kunt altijd ook een contractuele bedenktijd afspreken.

 6. Levering via de notaris

  De levering is het moment waarop de eigendom daadwerkelijk overgaat. Garages zijn onroerende goederen. Het transport moet dus plaatsvinden bij een notaris. Dat moet met een transportakte (ook wel akte van levering genoemd). Die schrijft de koop vervolgens in bij het Kadaster. Na inschrijving staat de garagebox op naam van de koper.

In twee stappen

De verkoop/koop van een garagebox gaat in twee stappen. De eerste is de koop. Die sluit je af met een koopovereenkomst. Bij huizen noemen mensen dat vaak een voorlopig koopcontract. Er is eigenlijk niet zoveel voorlopig aan. Het koopcontract is geldig tussen de koper en de verkoper. Als de verkoper geen informatie heeft achtergehouden zal de levering straks gewoon plaatsvinden. Die levering is de tweede stap. Dat is een formele handeling bij een notaris.

Je kunt jouw garagebox niet op Funda krijgen, dan zal je met een makelaar moeten werken. Er zijn voldoende alternatieve plekken waar je wel zelf de garagebox te koop kunt aanbieden.

Langs de notaris

Heb je de garage gekocht (of verkocht) dan moet je naar de notaris. Een garagebox is een registergoed. Die staan ingeschreven in het Kadaster. Je hebt een notaris nodig om een transportakte op te stellen, die in het Kadaster kan worden ingeschreven.

garagebox

De kosten van de notaris heb je als koper zelf in de hand. Schrik niet want de notariskosten kunnen behoorlijk hoog zijn in verhouding tot de koopprijs. De koper heeft het recht om de notaris te zoeken en in ieder geval een offerte te vragen. Dit is op grond van de algemene regel: “wie betaalt die bepaalt”. De koper zal in het algemeen alle kosten verbonden aan de koop moeten betalen.

Het maakt voor de notariskosten niet uit aan wie je de garage verkoopt, een vreemde of binnen de familie. De werkzaamheden van de notaris zijn bovendien niet minder bij een groot stuk grond of bij een garagebox. Het opstellen van de akte, het controleren van de registers en de gegevens van de koper en verkoper, deze werkzaamheden zijn in beginsel gelijk.

Je kunt ook als verkoper de kosten van de notaris voor je rekening nemen. Jij mag dan de notaris uitzoeken. Je noemt dat vrij op naam, afgekort als v.o.n. Dat zet je dan in de aanbieding of advertentie.

0
Je winkelwagen