Opzeggen huur staplaats op vakantiepark door huurder

Opzeggen huur staplaats op vakantiepark door huurder

Hoe zeg ik de huur van mijn standplaats op?

Na een tijdje wil je de staplaats voor jouw stacaravan of chalet niet meer huren. Je bent er bijvoorbeeld op uitgekeken of wilt gewoon eens iets anders. Dan moet je het huurcontract met de eigenaar van de staplaats opzeggen. Hoe je dat doet, is afhankelijk van de afspraken in het huurcontract. Op huurcontracten voor vaste staplaatsen zijn vaak de RECRON-voorwaarden van toepassing. In de RECRON-voorwaarden staat wanneer en hoe je het huurcontract mag opzeggen.
 

Opzegging huur staplaats

Opzeggen

Je kunt het huurcontract voor jouw staplaats opzeggen. Dat moet uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende contractjaar. Als je al in het laatste contractjaar zit of maar voor 1 jaar huurt, dan is het soms handiger om het huurcontract gewoon te laten aflopen en die niet te verlengen. Heb je echter een huurcontract van meerdere jaren? Dan is tussentijds beëindigen of opzeggen sneller.

Voor de opzegging door jou als recreant gelden verder geen bijzondere regels. Er hoeft op grond van de RECRON-voorwaarden bijvoorbeeld geen reden voor opzegging te zijn. Je moet dus alleen de opzegtermijn in acht nemen.

Opleveren staplaats

Bij beëindiging van het huurcontract moet je jouw standplaats natuurlijk wel weer beschikbaar stellen aan de eigenaar van het park. Dat moet je doen door de staplaats te ontruimen en op te ruimen. Dat betekent het verwijderen van al jouw eigendommen op de staplaats. Dus niet alleen de caravan of het chalet zelf, maar ook door jou aangebrachte tegels, aanbouwsels, heggetjes, hekjes en dergelijke. Je moet de plek dus leeg en schoon opleveren. Dat moet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn. Aan dat leeg opleveren kunnen forse kosten verbonden zijn. Bovendien is het vaak erg zonde van alles dat jij hebt aangebracht ter verbetering. Je kunt met de eigenaar van het park of de volgende huurder overleggen.

Als je dat leeg opleveren niet (op tijd) doet, dan mag de verhuurder de staplaats zelf gaan ontruimen en opruimen. Maar alleen na een schriftelijke sommatie tot ontruiming en opruimen binnen een redelijke termijn (zoals veertien dagen). Dan zijn de ontruimings- en opruimkosten nog steeds voor jouw rekening. Die kosten mag de verhuurder verrekenen met bedragen die hij nog moet betalen. Bijvoorbeeld de nog terug te betalen borg.

Verkopen in plaats van verplaatsen

Vaak zal het (vanwege de kosten) niet praktisch of erg lastig zijn om de staplaats leeg en schoon op te leveren. Dan kan je met de exploitant afspreken dat je de stacaravan en andere aangebrachte zaken aan hem of haar overdraagt, dus verkoopt. Of dat een nieuwe huurder jouw contract overneemt. Dat is een kwestie van onderhandelen en afspraken goed vastleggen. Vaak wil de eigenaar van het park een percentage van de koopsom als voorwaarde voor de verkoop of contractovername. Wat als het niet lukt om op die manier van elkaar afscheid te nemen? Dan zal je de staplaats alsnog op eigen kosten moeten gaan ontruimen.

De meest recente RECRON-voorwaarden voor vaste staplaatsen kan je vinden op de website van Hiswa-RECRON.

Geen RECRON-park

Is de eigenaar van het park niet aangesloten bij de RECRON? Dan hoeven jullie de RECRON-voorwaarden niet overeen te komen. Dan hangt het af wat jullie wel zijn overeengekomen. De wet geeft in ieder geval geen bijzondere huurdersbescherming. De wet kent geen regels over een vergoeding voor de huurder bij opzegging. Wel moet je dan een redelijke opzegtermijn hanteren. Bijvoorbeeld van twee maanden.

Ga in ieder geval altijd goed na wat er is afgesproken over opzegging voordat je het huurcontract daadwerkelijk gaat opzeggen.

Kom je er niet uit met de verhuurder? Overweeg dan om jouw probleem voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

    Heeft onze uitleg je geholpen?

    Lees meer over Vraag het de makelaar

    Je winkelwagen